Kursy, Webinary i Szkolenia logopedyczne

Widok

Ten kurs stanowi bazę podstawowych informacji dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozpoczęciem praktyki logopedycznej. Autorka omawia podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem pracy, udziela wskazówek dotyczących pierwszych spotkań z pacjentami,…

Czytaj więcej

Bezpłatny

Zamów

Zagadnienia poruszane w kursie dotyczą szerokiego spektrum tematów związanych z terapią logopedyczną dziecka z rozszczepem. Materiał został przygotowany i opracowany przez specjalistkę z wieloletnim doświadczeniem. Poza teoretycznymi podstawami, od których…

Czytaj więcej

Bezpłatny

Zamów

Kurs został podzielony na 29 krótkich filmów, z których każdy zawiera zwięzłe wyjaśnieniejednego lub kilku zagadnień. Każda z lekcji jest osobnym rozdziałem, do których możesz wracaćw każdej chwili i oglądać…

Czytaj więcej

Bezpłatny

Zamów

Kurs jest poświęcony mutyzmowi wybiórczemu. Zawiera omówienie narzędzi diagnostycznych wspierających terapię logopedyczną oraz metodologię badań w diagnostyce mutyzmu selektywnego. Opisuje również rolę logopedy, psychologa, szkoły i rodziców w terapii dziecka…

Czytaj więcej

39.90

PLN

Zamów

Kurs jest poświęcony funkcjom prymarnym i wpływie, który wywierają na kształtowanie się zgryzu. Zawiera omówienie narzędzi diagnostycznych wspierających terapie logopedyczna, metodologie badan w diagnostyce zaburzeń funkcji prymarnych oraz wad zgryzu,…

Czytaj więcej

39.90

PLN

Zamów

Kurs jest w poświęcony prowadzeniu terapii logopedycznej w formie online. Znajdziesz tutaj praktyczne wskazówki, które przeprowadzą Cię przez kolejne etapy od umówienia wizyty, przygotowania zajęć do technicznych wskazówek. Do kursu…

Czytaj więcej

179.00

PLN

229.00

PLN

Zamów

Kurs online jest w całości poświęcony charakterystyce choroby Alzheimera. Zawiera omówienie narzędzi diagnostycznych wspierających terapie logopedyczną, metodologię badań w diagnostyce choroby Alzheimera z perspektywy logopedycznej oraz omówienie przykładowego programu terapii…

Czytaj więcej

39.90

PLN

Zamów

Kurs zawiera omówienie charakterystyki zaburzenia i definicje zespołu Downa, etiologię, mechanizmy i zachowania osób z zespołem Downa, objawy zespołu Downa i cechy osobowości osób z tym zespołem, zdolności intelektualne osób…

Czytaj więcej

39.90

PLN

Zamów

Kurs poświęcony jest zaburzeniom mowy związanym z ankyloglosją, czyli zjawisku skróconego wędzidełka. Zawiera propozycję kroków postępowania z pacjentem z dyslalią o podłożu ankyloglosyjnym. W materiale uwzględniono także specyfikę opieki nad…

Czytaj więcej

39.90

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea