Pacjent z Zespołem Downa – postępowanie logopedyczne

Pacjent z Zespołem Downa – postępowanie logopedyczne

Kurs zawiera omówienie charakterystyki zaburzenia i definicje zespołu Downa, etiologię, mechanizmy i zachowania osób z zespołem Downa, objawy zespołu Downa i cechy osobowości osób z tym zespołem, zdolności intelektualne osób z zespołem Downa, proces rozwoju mowy – diagnoza i terapia logopedyczna osób z zespołem Downa.

Dla kogo jest ten kurs?

  • Dla początkujących logopedów
  • Dla studentów logopedii

Czas trwania kursu: 41 minut

Co wyróżnia ten kurs?

  • Doświadczenie autorki kursu w prowadzeniu terapii z pacjentami z zespołem Downa
  • Skrypt oraz prezentacja zawierające zbiór najważniejszych informacji oraz zagadnień poruszanych w kursie
  • Omówienie procesu rozwoju mowy diagnoza i terapia logopedyczna osób z zespołem Downa z perspektywy doświadczonego logopedy

Prowadząca
Aneta Kiliańska

Neurologopeda, pedagog-terapeuta, nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwentka Uczelni Łazarskiego. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Ukończyła liczne szkolenia z zakresu nauk pedagogicznych oraz logopedii.

Odbyła wiele godzin praktyk w poradniach psychologiczno pedagogicznych. Ośrodku opiekuńczo-leczniczym .Tabita”, fundacji Scolar” oraz w Instytucie Matki i Dziecka.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą, choć twierdzi, że wykonywany zawód wymaga ciągłego dokształcania się. Przygotowała i przeprowadziła praktyki dla studentów III roku Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Dyslalii. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu.

Najważniejsze informacje o kursie

Kupując kurs, otrzymasz do niego sześciomiesięczny dostęp.

Kurs w 100% odbywa się online – wystarczy dostęp do internetu. Otrzymane materiały możesz oglądać na każdym urządzeniu.

Wraz z kursem otrzymujesz dostęp do specjalnie przygotowanej prezentacji oraz skryptu pdf ze wszystkimi niezbędnymi informacjami i zagadnieniami ujętymi w kursie.

Zamówienie

39.90

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea