Ankyloglosja – o krótkim wędzidełku językowym

Ankyloglosja – o krótkim wędzidełku językowym

Kurs poświęcony jest zaburzeniom mowy związanym z ankyloglosją, czyli zjawisku skróconego wędzidełka. Zawiera propozycję kroków postępowania z pacjentem z dyslalią o podłożu ankyloglosyjnym. W materiale uwzględniono także specyfikę opieki nad osobą, która przygotowuje się do frenotomii i nad pacjentem, który już temu zabiegowi się poddał. Autorka dokonuje charakterystyki diagnozy oraz terapii osób z ankyloglosją, a także odwołuje się do studium przypadku z własnej praktyki logopedycznej.

Kurs
Ankyloglosjao krótkim wędzidełku językowym

Czas trwania kursu: 44 minuty

Forma: warsztat online – nagranie

Dostęp do nagrania: 6 miesięcy + prezentacja pdf do pobrania (plik do pobrania znajduje się pod materiałem wideo)

Dla kogo jest ten kurs?

 • dla początkujących logopedów
 • dla studentów logopedii
 • dla osób, które podejrzewają u swoich dzieci ankyloglosję

Kurs
Ankyloglosjao krótkim wędzidełku językowym

Kurs zawiera:

 • charakterystykę wędzidełka językowego
 • definicję ankyloglosji i jej skutki dla funkcjonowania pacjenta
 • wiadomości dotyczące pozycji spoczynkowej języka
 • studium przypadku pacjenta ze skróconym wędzidełkiem języka
 • opis przebiegu zabiegu frenotomii
 • charakterystykę diagnozy i terapii logopedycznej pacjentów z ankyloglosją
 • cechy artykulacji u osób ze skróconym wędzidełkiem
 • wskazówki dla osób podejrzewających ankyloglosję u siebie lub swoich dzieci

Prowadzący
Aneta Kiliańska

neurologopeda, pedagog-terapeuta, nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uczelni Łazarskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu nauk pedagogicznych oraz logopedii. Odbyła wiele godzin praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodku opiekuńczo-leczniczym „Tabita”, fundacji „Scolar” oraz w Instytucie Matki i Dziecka.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą, choć twierdzi, że wykonywany zawód wymaga ciągłego dokształcania się.

Przygotowała i przeprowadziła praktyki dla studentów III roku Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu dyslalii. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu.

Zamówienie

39.90

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea