Ankyloglosja – o krótkim wędzidełku podjęzykowym

Ankyloglosja – o krótkim wędzidełku podjęzykowym

Webinar „Ankyloglosja – o krótkim wędzidełku podjęzykowym”

Prowadzący: Aneta Kiliańska

Czas trwania: 44 min

Forma: warsztat online – nagranie

Dostęp do nagrania: 6 miesięcy + prezentacja pdf do pobrania

Adresaci: studenci logopedii oraz początkujący logopedzi

Zakres:

  • czym jest wędzidełko, kiedy i dlaczego należy je korygować
  • prawidłowa pozycja spoczynkowa języka
  • ankyloglosja jako przyczyna dysfunkcji języka
  • wymowa u osób z ankyloglosją – cechy artykulacji kompensacyjnej
  • czym jest frenotomia
  • terapia poprzedzająca zabieg podcięcia wędzidełka i terapia następująca po nim
  • poprawa jakości wymowy w postępowaniu logopedyczny z zastosowaniem frenotomii

Aneta Kiliańska 

Neurologopeda, pedagog-terapeuta, nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Uczelni Łazarskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu nauk pedagogicznych oraz logopedii. Odbyła wiele godzin praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodku opiekuńczo-leczniczym „Tabita”, fundacji „Scolar” oraz w Instytucie Matki i Dziecka.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą, choć twierdzi, że wykonywany zawód wymaga ciągłego dokształcania się.Przygotowała i przeprowadziła praktyki dla studentów III roku Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Dyslalii. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu.

 

Zamówienie

29.90

PLN

39.90

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea